Logg inn

093 2 kr. 1914 sølv jub. «Mor Norge», Norge.