Logg inn

282 Spill fra Østen, «Pung-Chow» i skrin, spilleregler av N.W.Damm & søn forlag Kristiania, skrin H=15,5cm, B=18,5cm, D=19cm.