Auksjonsvilkår (kjøp på auksjon):

Gjenstandene selges i den stand de befinner seg ved opprop på auksjonsdagen.

Det vil bli opplyst om eventuelle  synlige feil og  mangler ved  gjenstandene, men ikke i lotter. Det blir heller ikke opplyst det man kan se tydelig på bilde. Dessuten  kan  varene besiktiges ved visning før auksjonen. De som ikke har anledning til å komme på auksjon, kan legge inn forhåndsbud eller være med å by på telefon (max 4 pr utrop), men betingelser er de samme som å være tilstede. For nærmere opplysning om disse alternativene, ta kontakt med oss via e-post eller telefon.

Budrundene starter med utropspriser.  Følgende bud-intervaller gjelder på våre  “nett” auksjoner:

Kr.  100  –   1.000                              Bud intervall  kr. 50

Kr.  1.000 – 2.000                            Bud intervall  kr. 100

Kr.  2.000 – 5.000                            Bud intervall  kr. 200

Kr.  5.000 – 10.000                          Bud intervall  kr. 500

Kr. 10.000 – 20.000                          Bud intervall kr.1.000

Kr.  20.000 – 40.000                       Bud intervall  kr. 2.000

Kr.  40.000 – 100.000 +                 Bud intervall  kr. 5.000

Ethvert bud som får tilslaget er bindende for kjøper, og varene ligger fra tilslaget for kjøpers regning og risiko.

Auksjonsbetingelser (kjøp på auksjon):

I tillegg til tilslag summen på gjenstanden, kommer et salær på 20 % ( bruktmoms inkl. som ikke er fradrags berettiget)

På  kunst med tilslag på kr. 2.000,- eller mer tilkommer 5 % til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Betalingsoppgjør av varene skjer før varene utleveres. Betaling kan gjøres kontant eller med kortene: Bank Axept,  VISA,  MasterCard, Vipps og  Diners, under hele auksjonen.

For forhåndsbud og telefonbud gjelder følgende: Forhåndsbud eller telefonbud som får tilslaget på en vare, blir kontaktet for oppgjør og avhenting.  Betalingsoppgjør og avhenting må skje innen 3 dager etter auksjonsdagen.

Ved forsendelse av varene kommer Postens frakt- og våre pakkekostnader i  tillegg. Dette avtales nærmere. Alle forsendelser vil ha leveringsbetingelser FOB.

Selge på auksjon:

Vi tar imot hele dødsbo og enkeltgjenstander for salg på auksjon. Fra tilslagssummen  trekkes et salær. Ta kontakt med oss for opplysning om salærsatsene og eventuelle internettkostnader. For en forhåndsvurdering av gjenstandene kan du sende bilder på e-post eller til vår postadresse:  Postboks 264, 1851  Mysen. Ved innlevering må det ringes og avtale et tidspunkt på forhånd. Gjenstandene er eiers eiendom inntil de er solgt, er de omfattet av eiers forsikring. Av hensyn til reklamasjoner utbetales oppgjør senest 30 dager etter auksjonen.

Direkte kjøp av enkeltgjenstander eller hele bo kan også være av interesse. Ta kontakt.

Om ønskelig foretar vårt firma hele oppdrag, også rydding og bort kjøring av ting som skal avhendes. Dette mot en forhåndsavtalt timepris.

Skroll til toppen